Paweł Hejnar

Lekarz psychiatra pracuje z osobami uzależnionymi od przeszło 20 lat, specjalizuje się również w leczeniu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń zachowania.

Posiada duże doświadczenie i wiedzę kliniczną.

Bogusław Stachowicz

Psycholog w zakresie psychologii klinicznej, pracuje z osobami uzależnionymi od przeszło 35 lat, posiada duże doświadczenie kliniczne, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień pełnomocnik Wojewody d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 1992 – 1999r.

Sławomir Zuzak

Pracuje w obszarze psychoprofilaktyki leczenia uzależnień od 14 lat.

Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Studium Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz specjalista w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV i Aids – Krajowym Centrum ds. Aids. Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wykładowca z zakresu psychologii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentami eksperymentującymi jak i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, realizator programów psychoprofilaktycznych dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowane przez PCK od 2004r.

Współpracujemy z:

przychodnia-centrum-logo
opitu-logo
cpipp-logo