Dzieci cierpią gdy w rodzinie pojawia się problem alkoholowy

Nie tylko dla osób chorych alkoholizm jest destrukcyjny. Gdy w domu pojawia się problem alkoholowy cierpi wiele osób. Najmłodsi, którzy później wkraczają do świata dorosłych z bagażem ciężkich przeżyć, braku pewności siebie i zachowań będących często destrukcyjnymi.

Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?

Dzieciństwo to najważniejszy okres rozwojowy w życiu, to zdarzenia, relacje, które kształtują tożsamość dorosłego człowieka. Jeżeli w domu istnieje problem alkoholowy, wszystkie role społeczne przestają funkcjonować, co jest widoczne dopiero w życiu dorosłym.

Brak poczucia bezpieczeństwa, stabilności, uczucie wstydu i winy dorastania w rodzinie z problemami wywiera ogromny wpływ na dzieci.

Najbliższa rodzina chorego, ukrywa to co dzieje się w domu. Dlatego dzieci dorastają z poczuciem niejasności, winy, złości i nierzadko wstydu. Ciągłe napięcie nie pozwala im przeżywać radości i uniemożliwiają zrelaksowanie się. Dorosłe Dzieci Alkoholików mają zaburzone poczucie własnej wartości, oceniają siebie i innych bezlitośnie, świat widząc tylko w czarnych i białych barwach. Dorosłe Dzieci Alkoholików mają problem z przyjęciem pomocy od innych, nie potrafią o nią prosić i usilnie dążą do samowystarczalności. Gdy podejmują się jakiegokolwiek działania muszą być najlepsi, łatwo rezygnując w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek problemu. Wyrażanie własnych emocji przychodzi im z trudem, ponieważ przez całe dzieciństwo byli niewidoczni, będąc lojalnymi wobec najbliższych często krzywdzących je osób.

Dzieci w rodzinach alkoholowych uczą się, że w życiu mogą polegać jedynie na sobie, ich uczucia, emocje nie są ważne i nie powinny być na głos wypowiadane.

Przeczytaj także: Rodzina alkoholika jak cierpią bliscy osoby pijącej?

Jak można pomóc?

Dorosłe Dzieci Alkoholików, częściej odczuwają pustkę, mają problem w znalezieniu sensu życia, odczuwają wewnętrzny niepokój. To wszystko utrudnia spokojne życie. W radzeniu sobie z tymi problemami pomaga terapia, która pozytywnie wpływa na obszar doświadczeń w relacjach z innymi, pomaga zrozumieć emocje i kontrolować je, zwiększając satysfakcję z życia.

Dorosłe Dzieci Alkoholików są czterokrotnie bardziej narażone na alkoholizm, trzykrotnie bardziej jeżeli którekolwiek z dziadków sięgało po alkohol.