Alkoholizm to choroba całej rodziny – z taką opinią zgadza się wielu psychologów i specjalistów od uzależnień. Alkoholik wciąga w swój świat także swoich bliskich, niszcząc życie małżonka, swoich dzieci a także rodziców. Dużo się dziś mówi o DDA, czyli dorosłych dzieciach alkoholików – osobach, które same nie muszą nadużywać alkoholu, ale wychowane w domu, gdzie jeden lub dwoje rodziców pili, mają zaburzone spojrzenie na świat i poważne kłopoty z budową trwałych relacji z innymi ludźmi. Rodzina alkoholika w pierwszej kolejności cierpi z powodu nałogu jej członka.

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości – krótko mówiąc domu, który pozwoli mu pewnie wkroczyć w dorosłe życie i zbudować własną rodzinę. Niestety, w rodzinie alkoholowej często spotykają się one z czymś wprost przeciwnym, żyją one w nieustannym lęku i niepewności, nie rozumieją, dlaczego przyszło im żyć w takich a nie innych warunkach, zwłaszcza gdy ze wstydem porównują swój dom ze stosunkami panującymi w rodzinach kolegów ze szkoły czy podwórka. Przepełnione gniewem często reagują agresją wobec innych, nie ufają ludziom.

Rodzina alkoholika – odwrócona relacja

 

Dom ma się kojarzyć z bezpieczną przystanią, miejscem gdzie dziecko znajdzie oparcie, kontakt i zrozumienie wśród bliskich mu ludzi. Kiedy jednak w rodzinie zaczyna dominować alkohol, relacje ulegają odwróceniu – dom, zamiast chronić staje się źródłem niepokojów i problemów, otwartość i bliskość coraz częściej zastępowana jest kłamstwami, grą pozorów a w końcu manipulacjami. Ta zasłona pozorów sprawia, że dotknięta alkoholizmem rodzina sama odizolowuje się od świata zewnętrznego, pojawia się wstyd, który utrudnia nawiązywanie trwałych relacji. Dzieci z rodzin alkoholowych uczą się ukrywać, tłumić własne uczucia, żyją w permanentnym stresie osłabiającym ich odporność na choroby. Niemożność uzewnętrznienia swoich emocji podświadomie rekompensują zachowaniem – dzieci z rodzin alkoholowych znacznie częściej chcąc zwrócić na siebie uwagę źle się zachowują, szybciej sięgają po alkohol i narkotyki, opuszczają się w nauce a w końcu mogą zacząć mieć kłopoty z prawem.

Zobacz także: Jak rozpoznać alkoholika

Współuzależnienie rodziny alkoholika

Pijący członkowie rodziny tworzą w domu atmosferę, która wymusza na innych członkach dostosowanie się – małżonkowie lub dzieci rozpaczliwie często próbują ratować uzależnionego od alkoholu członka rodziny, co z czasem wykształca objawy określane przez profesjonalistów jako współuzależnienie. Jak się ono objawia?

Osoba współuzależniona nieustannie martwi się o przyszłość, o to co stanie się z pijącym, jednocześnie boi się o siebie, że zostanie porzucona, dlatego kurczowo chwyta się wszelkich obietnic, przyrzeczeń i postanowień poprawy.

U współuzależnionych członków rodziny dochodzi do czegoś podobnego – oni również koncentrują się wokół myśli, uczuć i postępowania pogrążonego w nałogu członka rodziny. Wzrasta u nich poczucie, że muszą go chronić, przed piciem, przed skutkami picia, przed odpowiedzialnością za własne czyny. Ta opiekuńczość wymaga postawienia potrzeb osoby uzależnionej na pierwszym miejscu, zawsze za cenę rezygnacji z własnych potrzeb, pragnień, celów ambicji. Osoba współuzależniona nieustannie martwi się o przyszłość, o to co stanie się z pijącym, jednocześnie boi się o siebie, że zostanie porzucona, dlatego kurczowo chwyta się wszelkich obietnic, przyrzeczeń i postanowień poprawy. To zanegowanie własnej wartości sprawia, że taka osoba bardzo łatwo ulega wahaniom nastrojów, od wybuchów nadziei do kompletnego załamania. Każde, nawet drobne zdarzenie może zmienić jej nastrój. Osoby współuzależnione z byle powodu wszczynają kłótnie, złoszczą się, ale już chwilę później może je dopaść poczucie kompletnej beznadziei, zaczynają użalać się nad sobą, stają się bierne i apatyczne.

Dzieci alkoholików mogą stać się współuzależnione

Współuzależnić się mogą nie tylko dorośli, również dzieci alkoholików zaczynają brać na siebie nadmierną odpowiedzialność, wypełniać obowiązki rodzinne względem rodziców lub młodszego rodzeństwa, starają się zadowolić innych, gdyż są przekonane, że tylko tak mogą udowodnić swoją wartość i nie zostać odrzucone.