Mówiąc o uzależnieniach często traktujemy to pojęcie w sensie bardzo ogólnym i potocznym, co często sprawia, że nasze „prywatne” rozumienie może być inne od tego jakie stosowane jest we współczesnej medycynie.

 

Co gorsza, często uzależnienie kojarzy się z konkretnym już znanym nałogiem i nie dostrzega się pewnych prawidłowości także innych zachowaniach.  Termin „uzależnienie” według PWN oznacza:

 

zaburzenie zdrowia, stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiający się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania tej substancji w celu uzyskania efektów jej działania lub uniknięcia przykrych objawów jej braku.

– definicja encyklopedyczna to jedno, ale wyjaśnijmy czym jest uzależnienie w nieco bardziej przystępny sposób.

 

Przede wszystkim uzależnienie według PWN uzależnienie oznacza zależność od psychoaktywnego środka chemicznego, czyli alkoholu, narkotyków i innych, ale jak w tym kontekście powiążemy to z uzależnieniem od hazardu lub pornografii? Zupełnie inaczej definiuje to Amerykańskie Towarzystwo Leczenia Uzależnień (The American Society of Addiction Medicine):

„uzależnienie jest przede wszystkim chroniczną chorobą systemu nagradzania mózgu, pamięci i powiązań neuronowych… Odzwierciedla się to w poszukiwaniu nagrody lub/i ulgi w postaci substancji lub innych zachowań. Uzależnienie charakteryzuje się osłabieniem kontroli zachowań, pragnień, niezdolności powstrzymywania się a także zmniejszonej zdolności do rozpoznawania znaczących problemów z zachowaniem i relacjami międzyludzkimi.

 

Czy uzależnić się można tylko od rzeczy nielegalnych?

Człowiek może się uzależnić od wielu rzeczy i substancji, nie zawsze tych nielegalnych -najlepszym przykładem jest alkohol, ale przecież znane są przykłady uzależnienia się od słodyczy czy nawet od dużych ilości jedzenia. W efekcie więc, zdefiniowane powyżej objawy uzależnienia mogą mieć znacznie szerszy zakres i dotyczyć większej liczby zjawisk niż mogłoby się wydawać.

Kiedy widać, że uzależnienie wygrywa?

Czerwona lampka powinna się zapalić wówczas, gdy dostrzegamy u siebie (lub u naszych bliskich) takie zjawiska jak zaburzenia relacji, brak kontroli nad własnymi zachowaniami, zaburzeń w pracy, szkole czy w domu i powiązania ich z substancją lub zachowaniem, powtarzalnego używania aż to poziomu, który zaczyna być groźny.