Keep Calm and RELAX, czyli warsztaty radzenia sobie ze stresem

Zapraszamy do udziału w treningach radzenia sobie ze stresem, skierowanych do wszystkich żyjących w ciągłym napięciu emocjonalnym, zmagających się ze stresem wynikającym  z uwarunkowań zawodowych lub z doświadczanych kryzysów osobistych.

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • Zrozumiesz mechanizmy stresu, poznasz jego przyczyny i konsekwencje
  • Zidentyfikujesz osobiste obszary/ wskaźniki stresu
  • Poznasz efektywne techniki radzenia sobie ze stresem
  • Dowiesz się jak panować nad emocjami

Przebieg warsztatów

Szkolenie ma formę aktywnego warsztatu w grupach co najmniej 3 osobowych – treningu umiejętności.
Podstawowe treści przekazywane są w formie wykładu.
Następnie Uczestnicy szkolenia mają możliwość uczestniczyć w indywidualnych i grupowych ćwiczeniach oraz zadaniach praktycznych.
Dynamika zajęć oraz kolejność zagadnień szkoleniowych są na bieżąco dostosowywane do potrzeb grupy.

Zadzwoń do nas i zrelaksuj się. Telefon: 517 060 303