Lek. Paweł Hejnar

Paweł Hejnar - ZnanyLekarz.pl

Lekarz psychiatra pracuje z osobami uzależnionymi od przeszło 20 lat, specjalizuje się również w leczeniu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń zachowania.

Posiada duże doświadczenie i wiedzę kliniczną.

Bogusław Stachowicz

Psycholog w zakresie psychologii klinicznej, pracuje z osobami uzależnionymi od przeszło 35 lat, posiada duże doświadczenie kliniczne, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień pełnomocnik Wojewody d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 1992 – 1999r.

Sławomir Zuzak

Pracuje w obszarze psychoprofilaktyki leczenia uzależnień od 14 lat.

Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Studium Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalista w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV i Aids – Krajowym Centrum ds. Aids. Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wykładowca z zakresu psychologii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentami eksperymentującymi jak i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, realizator programów psychoprofilaktycznych dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowane przez PCK od 2004r.

Kinga Woźniak

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodatkowo studia podyplomowe z zarządzania i organizacji pracy w ochronie zdrowia. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie i psychiatrii. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, jak również z pacjentami z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Realizowałam programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowane przez PCK.

Michał Henczel

Psycholog, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS na kierunku psychologia- ścieżka kliniczna i Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR w Kamiennej Górze (ośrodek akredytowany przez PARPA). Aktualnie w trakcie czteroletniego kształcenia psychoterapeutycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuję się pomocą psychologiczną, prowadzę konsultacje, porady, a także terapią uzależnień od środków psychoaktywnych.

Współpracujemy z:

przychodnia-centrum-logo
opitu-logo