Lek. Paweł Hejnar

[/vc_column_text]
Paweł Hejnar - ZnanyLekarz.pl
[/vc_column]

Lekarz psychiatra pracuje z osobami uzależnionymi od przeszło 20 lat, specjalizuje się również w leczeniu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń zachowania.

Posiada duże doświadczenie i wiedzę kliniczną.

[/vc_row]

Aleksandra Kustra

Psycholog. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Była wolontariuszka w  „Fundacji Zdrowego Życia”, realizująca programy profilaktyczne. Ukończyła Szkolenie z  Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy oraz Sesję terapeutyczno- szkoleniową z Terapii Simontonowskiej. Edukatorka Seksualna przeszkolona przez Instytut Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Uczestniczka oraz współorganizatorka wielu szkoleń i  konferencji psychologicznych.

Sławomir Zuzak

Pracuje w obszarze psychoprofilaktyki leczenia uzależnień od 14 lat.

Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Studium Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalista w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV i Aids – Krajowym Centrum ds. Aids. Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wykładowca z zakresu psychologii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentami eksperymentującymi jak i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, realizator programów psychoprofilaktycznych dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowane przez PCK od 2004r.

Kinga Woźniak

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodatkowo studia podyplomowe z zarządzania i organizacji pracy w ochronie zdrowia. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie i psychiatrii. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, jak również z pacjentami z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Realizowałam programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowane przez PCK.

Julia Bukowczyk

Psycholog, seksuolog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła Seksuologie Kliniczną na SWPS w Warszawie. Odbyła staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz staż w procesie biegłych sądowych w Warszawie. Od 2013 roku zdobywała doświadczenie pracując m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Krośnie, Fundacji Aktywizacji w Rzeszowie, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Nowy Horyzont. Obecnie pracownik Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Pracuje z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami psychicznymi i seksuologicznymi oraz uzależnionymi. Uczestniczka, wykładowca wielu szkoleń i konferencji z zakresu psychologii i seksuologii.

Michał Henczel

Psycholog, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS na kierunku psychologia- ścieżka kliniczna i Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR w Kamiennej Górze (ośrodek akredytowany przez PARPA). Aktualnie w trakcie czteroletniego kształcenia psychoterapeutycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuję się pomocą psychologiczną, prowadzę konsultacje, porady, a także terapią uzależnień od środków psychoaktywnych.

Współpracujemy z:

przychodnia-centrum-logo
opitu-logo