W ramach poszerzania zakresu swojej działalności Sławomir Zuzak otwiera na terenie naszego Centrum swój gabinet otwarty także dla pacjentów nie będących bezpośrednio klientami ośrodka terapeutycznego.

 

Oferta:

  • konsultacje i doradztwo dla osób eksperymentujących oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  • leczenie uzależnień w trybie cyklicznych spotkań,

 

Sławomir Zuzak – absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także Studium Terapii Uzależnień. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz specjalistą w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem AIDS. Ukończył także Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wykładowca z zakresu psychologii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.