Szkolenie skierowane jest dla:

Kierowców, którym wstrzymano uprawnienia do prowadzenie pojazdów
Osób szkodliwie pijących zagrożonych uzależnieniem
Osób szkodliwie używających substancji psychoaktywnych

Zamierzone efekty:

  • wiedza na temat stylu picia – autodiagnoza
  • wiedza na temat szkodliwości i wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm w związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych
  • korekta postaw i negatywnych zachowań

 

Jak wygląda szkolenie? 

Odbywać się będzie w weekendy w formie warsztatów, wykładów, zajęć symulacyjnych

Małe grupy ok 6-8  uczestników

czas szkolenia: 16 godz. (2 spotkania)

Cena: 400 zł / od uczestnika (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dn 18 grudnia 2012r.)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Ramowy program szkolenia:

Moduł I –  regulacje prawne dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych

Moduł II – społeczne aspekty używania i nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Asertywne zachowania

Moduł III – statystyki dotyczące nietrzeźwości na drogach

Moduł IV – alkohol istota działania na organizm

Moduł V  – autodiagnoza – style picia alkoholu

Moduł VI – wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych