Przebieg leczenia

Dostosowane do Twoich potrzeb

WARIANTY TERAPII

Nasz ośrodek specjalizuje się w terapii uzależnień w trzech wariantach - dwu, cztero i sześcio tygodniowych turnusach motywacyjnych. Wychodzimy także naprzeciw potrzebom rodzin diagnozując panujące problemy oraz zapewniając niezbędną psychoedukację zarówno dzieci jak i rodziców w sytuacjach kryzysowych.

Podstawy motywacji

DWUTYGODNIOWA TERAPIA

Program odbywa się w 10-dniowym cyklu zawierającym elementy psychoterapii poznawczej i behawioralnej, które zapewniają wykreowanie u pacjenta motywacji do walki z nałogiem.

Poznaj mechanizm

CZTEROTYGODNIOWA TERAPIA

Program zapewnia zbudowanie zarówno motywacji jak i tożsamości oraz poznanie mechanizmów uzależnień. Pacjenci poznają sposoby radzenia sobie z głodem oraz uczuciami jemu towarzyszącymi.

Pokonaj nawroty

SZEŚCIOTYGODNIOWA TERAPIA

Program zawiera w sobie elementy z terapii dwu i czterotygodniowej. Dodatkowo pacjenci uczą się jak rozpoznać nawrót uzależnienia od substancji psychoaktywnej oraz to w jaki sposób skutecznie sobie z nim poradzić.

Kompleksowa diagnoza

Terapia rodzinna

Terapia dostosowana jest indywidualnie do potrzeb każdej rodziny. Niezbędne jest w niej zaangażowanie osób dorosłych i ich dzieci lub podopiecznych. Nasza terapia rodzinna ma na celu poprawienie sytuacji w systemie rodzinnym niezależnie od panujących w nim sytuacji kryzysowych.

Twój plan dnia

HARMONOGRAM POBYTU

Poniedziałek

08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:30 – 13:00 grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 terapia indywidualna i/lub czas wolny,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:30 – 21:00 konsultacje,
22.00 – 08.00 cisza nocna.

Wtorek

08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:30 – 13:00 grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 terapia indywidualna i/lub czas wolny,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:30 – 21:00 konsultacje,
22.00 – 08.00 cisza nocna.

Środa

08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:30 – 13:00 grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 00 terapia indywidualna i/lub czas wolny,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:30 – 21:00 konsultacje,
22.00 – 08:00 cisza nocna,

Czwartek

08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:30 – 13:00 grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 00 terapia indywidualna i/lub czas wolny,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:00 – 22:00 czas wolny,
22:00 – 08:00 cisza nocna.

Piątek

08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:30 – 13:00 grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 00 terapia indywidualna i/lub czas wolny,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:30 – 21:00 konsultacje,
22:00 – 08:00 cisza nocna,

Sobota
08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:00 – 13:00 terapia zajęciowa i/lub czas wolny,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 00 czas wolny, odwiedziny, wycieczki, sport,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:00 – 22:00 czas wolny,
22:00 – 08:00 cisza nocna.
Niedziela

08:00 – 10:00 toaleta poranna, śniadanie,
10:00 – 13:00 czas wolny,
13:30 – 15:00 obiad,
15:00 – 18:00 00 czas wolny, odwiedziny, wycieczki, sport,
18:00 – 19:00 kolacja,
19:00 – 22:00 czas wolny,
22:00 – 08:00 cisza nocna.