Zaburzenia odżywiania dosięga coraz większą liczbę osób młodych i w średnim wieku. Świadomość problemu tworzy wewnętrzny lęk, który  może prowadzić do jednej z najbardziej śmiertelnych chorób cywilizacyjnych. Drunkoreksja to śmiertelne połączenie zaburzenia odżywiania i uzależnienia od alkoholu. Z badań epidemiologicznych...