Terapia rodzinna

Program tygodniowy dla rodzin w Iwoniczu Zdroju
1. Dla kogo?

Pobyt w tutejszym ośrodku przeznaczony jest dla rodzin borykających się z problemowymi zachowaniami dziecka (np. nadmiernym korzystaniem z Internetu/ telefonu, trudnościami w opanowaniu złości, nadmiernym wycofaniem, lękiem, itp.) w wieku 7-15 lat.

2. Czas trwania

Czas pobytu wynosi 7 dni – rozpoczyna się przyjazdem rodziny (bądź dziecka i  opiekuna prawnego) w poniedziałek przed południem, a kończy się w niedzielę do południa. Program dopasowany jest do zajęć lekcyjnych dzieci – jest szyty na miarę każdej rodziny, dopasowywany i  personalizowany do jej potrzeb i możliwości.

3. Wymagania

Niezbędne jest zaangażowanie osób dorosłych i ich dzieci (podopiecznych) oraz motywacja do podjęcia kroków mających na celu poprawienie ich sytuacji w systemie rodzinnym.

4. Kadra

Do zespołu naszych specjalistów należą:

  • psychiatra dziecięcy
  • psycholog kliniczny
  • psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
  • terapeuta zajęciowy
5. Co zawiera oferta?

Jako zespół specjalistów zapewniamy rodzinie kompleksową diagnozę mającą na celu identyfikację mechanizmów, które mają miejsce w systemie, czynników wywołujących oraz podtrzymujących obecny stan oraz możliwości jego zmiany. Ponadto realizujemy na wysokim poziomie psychoedukację zarówno dzieci, jak i  rodziców w obszarze najbardziej dla nich istotnym w danym momencie ich wspólnego życia. Rozwijamy umiejętności wychowawcze wśród rodziców w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców”. Uświadamiamy jakie są czynniki ryzyka i czynniki chroniące dzieci/młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Dostarczamy wiedzy nt. zalet i  zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Udzielamy wskazówek co do dalszej pracy z  dzieckiem, możliwości sięgnięcia po pomoc blisko miejsca zamieszkania. Polecamy sprawdzoną i  fachową literaturę mającą na celu poszerzanie wiedzy rodzin – dostosowaną do potrzeb i  wieku zainteresowanych. Udzielamy konkretnych porad aby radzić sobie z  doświadczanymi przez rodzinę trudnościami. Praca terapeutyczna jest realizowana nie tylko w formie spotkania z całą rodziną, ale także w formie oddzielnych spotkań z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka oraz z samym dzieckiem.

6. Sposób realizacji programu

Spotkania dotyczące diagnozy oraz możliwości rozwiązania konkretnego problemu będą realizowane w formie indywidualnej – w znaczeniu: z jedną rodziną. Psychoedukacja dla dzieci i  rodziców będzie dopasowana do oczekiwań uczestników i jeśli będzie taka możliwość będzie miała formę spotkań grupowych z wykorzystaniem takich form jak: miniwykład, „burza mózgów”, dyskusja, ćwiczenia grupowe, praca w parach – każdego dnia, przez okres tygodnia.

7. Sprawy techniczne

Ośrodek leczy w trybie „od zaraz”. Po bezpłatnej konsultacji podopieczny zostaje zaproszony do ośrodka bez żadnych opóźnień, kolejek, skierowań. Ośrodek zapewnia pełną anonimowość. Do dyspozycji podopiecznych pozostają komfortowo wyposażone pokoje lub apartamenty. W  każdym z nich znajduje się indywidualnie regulowana klimatyzacja, łazienka, telewizor, telefon stacjonarny. Ośrodek Terapia Iwonicz położony jest na obrzeżu Parku Zdrojowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Uzdrowiskowego. Uzdrowisko Iwonicz Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Polski w województwie podkarpackim. Oddalone jest 80 km od Rzeszowa.

Jest to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce.

Ośrodek Terapii Uzależnień w Iwoniczu Zdroju wyposażony został w  specjalistyczne ambulatorium umożliwiające świadczenie dla podopiecznych wysokiej jakości usług ambulatoryjnych i leczniczych. Ambulatorium wyposażone zostały w cały niezbędny sprzęt a także odpowiednio przygotowane gabinety do przeprowadzania zabiegów, konsultacji indywidualnych oraz terapii zajęciowej.