Terapia uzależnień

Prywatny ośrodek Terapia Iwonicz

POMOC UZALEŻNIONYM

Przyczyny uzależnień są różne, ale początek zwykle jest podobny. Ten problem może dopaść każdego bez względu na płeć, rasę oraz status majątkowy. Pierwszym krokiem do wyjścia z nałogu jest zaakceptowanie, że uzależnienie to choroba, lecz z odpowiednią pomocą da się nad nią zapanować. Uzależnienia wpływają na domowników, życie towarzyskie oraz pracę zawodową. Wiele relacji międzyludzkich ulega wtedy znacznemu osłabieniu lub absolutnej dewastacji. Odbudowa życia codziennego oraz rodzinnego wymaga dużej ilości pracy oraz starań. Farmakologia, a przede wszystkim terapia uzależnień to podstawa. Wiedza medyczna oraz obiektywizm lekarzy oraz psychologów przyczynia się do zrozumienia mechanizmów uzależnienia. Warto zawalczyć o siebie i lepszą przyszłość.

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień:

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Obecnie uzależnienie od alkoholu stanowi duży problem wśród społeczeństwa. To wyzwanie nie tylko dla samej osoby uzależnionej, ale także dla jego rodziny, bliskich i przyjaciół. Choroba alkoholowa nie dotyka wyłącznie osób z tak zwanego „marginesu społecznego” lecz często również tych doskonale radzących sobie pod względem finansowym i zawodowym. Alkoholizm jest ciężki do zdiagnozowania – często ciężko stwierdzić czy dana osoba jest już uzależniona, czy jeszcze jest to niewinny nawyk. Uzależnienie od alkoholu to wstydliwy problem, do którego chorzy nie chcą się przyznać, aby nie stracić dobrego wizerunku. Ważne jest jednak, aby skorzystać z pomocy specjalisty. Jedynie lekarz psychiatra może zdiagnozować i potwierdzić chorobę alkoholową, która jest schorzeniem wpływającym zarówno na zdrowie fizyczne, jak i zdrowie psychiczne. Pomagają w tym także psychologowie i specjaliści psychoterapii uzależnień. Praca nad uzależnieniem alkoholika może być skrajnie trudna, zwłaszcza jeśli alkohol wzbudza w nim skłonność do agresji.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW I DOPALACZY

Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy polega na wprowadzaniu substancji chemicznej do organizmu przez długi czas, co wywołuje reakcję fizjologiczną, psychiczną i emocjonalną w momencie zaprzestania jej zażywania. Jest zjawiskiem psychicznym, jak i fizjologicznym. Osoba chora nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o odstawieniu danej substancji i przestaje panować nad swoim życiem. Zażywanie narkotyków i dopalaczy może prowadzić do pojawienia się chorób psychicznych – zaburzenia osobowości, wahań nastroju, depresji, nerwicy lękowej, psychozy oraz manii prześladowczych. Ponadto narkotyki oraz dopalacze mogą powodować zaburzenie funkcjonowania organów wewnętrznych: mózgu, serca, nerek, wątroby. Często osoby uzależnione podporządkowują swoje codzienne funkcjonowanie zażywaniu narkotyków lub dopalaczy. Terapia zakłada całkowitą abstynencję, poznanie podłoża problemu, naukę metod pokonywania objawów głodu abstynencyjnego. Uzależnieni wypracowują asertywność, która pozwala odmawiać zażywania szkodliwych substancji.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD HAZARDU

Uzależnienie od hazardu jest uzależnieniem behawioralnym. Definiowane jest, jako niekontrolowane powtarzające się działanie wywołujące szkody dla osoby uzależnionej oraz jej wartości ale także zobowiązań zawodowych, ekonomicznych czy rodzinnych. Jest także naruszeniem norm społecznych i prawa. Uzależnienie od hazardu nazywane ukrytym nałogiem, ponieważ w porównaniu z innymi nie wywołuje widocznych dla otoczenia symptomów i jest łatwe do ukrycia. Nałogowa gra powoduje utratę kontroli nad własnym życiem, zaniedbanie obowiązków zawodowych i domowych oraz poważne finansowe zadłużanie się. Z czasem gra staje się sensem życia dla osoby uzależnionej oraz jej główną motywacją życiową. Hazard jako dominująca aktywność prowadzi do utraty pracy, rodziny, dóbr materialnych i marginalizacji społecznej. Bez względu na ponoszone koszty nałogowy hazardzista wraca do gry.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA I INTERNETU

Uzależnienie od komputera i internetu to zagrożenie cywilizacyjne, które w obecnych czasach nasila się coraz mocniej. Najpierw osoby uzależnione uważają, że wykorzystywanie technologii poszerza ich horyzonty oraz zapewnia wiele możliwości, a oni sami nie są w żadnym stopniu zależni od urządzenia. Prawdą jest, że wraz z rozwijającą się w bardzo szybkim tempie technologią płynie cała masa korzyści. Istnieje niestety druga strona medalu stwarzająca ryzyko uzależnienia. Rozwój technologii, w szczególności łatwy i coraz bardziej powszechny dostęp do komputera, laptopa czy smartfona oraz dostępu do Internetu  stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia psychicznego, a nawet fizycznego. Leczenie rozpoczyna się w momencie, gdy chory zaczyna dostrzegać swój problemem. Psychoterapeuta pozwala im zidentyfikować problem, a następnie uczy kontrolować czas spędzany w sieci.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD LEKÓW

Lekomania to uzależnienie od środków farmaceutycznych. Najsilniejsze uzależnienie powodują leki uspokajające, dopingujące, euforyzujące czy nasenne, lecz także tabletki przeciwbólowe i hormonalne. Substancje zawarte w lekach mogą uzależniać dokładnie w taki sam sposób, jak toksyny z narkotyków, dopalaczy lub alkoholu. Nadużywanie leków wywołuje niepożądane skutki fizyczne i psychiczne oraz wpływa na procesy metaboliczne organizmu. Osoby uzależnione mają problem z zaprzestaniem przyjmowanego środka, ponieważ pojawiają się nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Lekomania jest uzależnieniem trudnym do zdiagnozowania – chory nie przyznaje się, że nadużywa leków, a jego bliscy nie widzą nic złego w przyjmowaniu tabletek przepisanych przez lekarza. Uzależnieni zwiększają zalecane dawki oraz przedłużają kuracje lekowe ponieważ tabletki przestają wywoływać pożądany efekt. Ciągłe zwiększane dawki leków prowadzą do zatrucia, a nawet śmierci.

LECZENIE ZAKUPOHOLIZMU

Zakupoholizm możemy zaliczyć do grupy zaburzeń kontroli nawyków oraz popędów. Często zakupoholizm jest problemem wtórnym do zaburzeń całkowicie innego rodzaju – ponad połowa uzależnionych od zakupów cierpi również na zaburzenia depresyjne bądź doświadcza zaburzeń lękowych. Zazwyczaj w przypadkach zakupoholizmu stosowana jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Leczenie uzależnienia od zakupów odbywa się w sposób zbliżony do leczenia innych uzależnień, lecz różni się od innych chociażby tym, że bardzo rzadko pojawiają się fizyczne objawy odstawienia. Podstawowe objawy odstawienia kompulsywnych zakupów opierają się na strefie emocjonalnej – irytacja, smutek czy złość to często występujące emocje osoby uzależnionej przy wychodzeniu z nałogu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO

MOTYWOWANIE DO TERAPII UZALEŻNIENIA

Etap diagnostyczny – konsultacje z specjalistą terapii uzależnień oraz lekarzem psychiatrą:

 • nawiązanie kontaktu,
 • rozpoznanie problemu,
 • określenie gotowości do zmiany wzorca,
 • diagnoza uzależnienia i/lub współistniejących zaburzeń psychicznych oraz określenie stopnia jego zaawansowania,
 • w miarę potrzeb badanie psychologiczne, określające realne trudności w obszarze funkcji poznawczych (myślenia, koncentracji uwagi, pamięci itp.) oraz osobowości,
 • planowanie oddziaływań terapeutycznych,
 • włączenie odpowiedniej farmakoterapii,
 • określenie warunków współpracy terapeutycznej i wzmacniania motywacji do zmiany.

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
 1. Umożliwienie pacjentowi w trakcie pobytu w ośrodku zrozumienia istoty uzależnienia.
 2. Osiągnięcie podstawowej wiedzy o uzależnieniu poprzez zajęcia edukacyjne
 3. Zachęcenie do leczenia odwykowego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
 • zrozumienie psychobiospołecznego modelu drogi do uzależnienia,
 • umożliwienie odnalezienia siebie w odpowiedniej fazie uzależnienia,
 • zdobycie wiedzy o objawach świadczących o uzależnieniu i wskazanie ich u siebie,
 • zapoznanie się z istotą mechanizmów sterujących uzależnieniem,
 • zapoznanie się z działaniem uzależnienia na organizm człowieka,
 • umożliwienie rozpoznania objawów sygnalizujących głód/potrzeby związane z uzależnieniem,
 • pokazanie jak może dojść do uzależnień zastępczych lub krzyżowych,
 • ukazanie destrukcyjnego wpływu uzależnienia na kontakty z innymi ludźmi (rodzina, znajomi, praca),
 • zdobycie umiejętności skutecznego zapobiegania nawrotom,
 • wycofywanie się z innych  zachowań nałogowych,
 • określenie potrzeb i celów służących dalszemu zdrowieniu,
 • wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany,
 • identyfikowanie, rozwijanie, korzystanie z zasobów osobistych i społecznych ,
 • wspieranie rozumienia siebie i rozwijanie zdolności do samoregulacji,
 • wdrażanie aktywności alternatywnych wobec zachowań destrukcyjnych,
 • wzmacnianie satysfakcji związanej z zachowaniami prozdrowotnymi i prospołecznymi,
 • pomoc w podjęciu decyzji o dalszym leczeniu.

 

FORMY PRACY Z PACJENTAMI:
 1. mikro wykłady,
 2. dyskusje,
 3. pogadanki,
 4. filmy video,
 5. rozmowy indywidualne,
 6. wypełnianie testów do autodiagnozy.

Praca z Pacjentem odbywa się jako sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej oraz sesje rodzinne.

 

METODY PRACY Z PACJENTAMI:
 • trening zachowań konstruktywnych ważnych dla utrzymywania abstynencji/zmiany,
 • trening zapobiegania nawrotom,
 • psychoterapia.