Leczenie uzależnienia od narkotyków i dopalaczy

Narkomania

Narkomania (uzależnienie od narkotyków) jest chorobą, na którą może zachorować każdy człowiek eksperymentujący ze środkami odurzającymi. Rozwój nałogu jest bardzo porównywalny u wszystkich osób nim dotkniętych. Nieleczona narkomania jest chorobą postępującą i zagraża życiu. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą nieuleczalną. Można jednak zahamować jej rozwój.
Uzależnienie od narkotyków jest źródłem wielu innych chorób, problemów emocjonalnych i zaburzeń. Kryterium rozwiązania tych słabości jest zrezygnowanie z zażywania narkotyków. Następnym warunkiem polepszenia się jakości życia człowieka uzależnionego jest psychoterapia.

 

Objawy uzależnienia od narkotyków

Objawy uzależnienia od narkotyków:

  • Konieczność przyjmowania substancji psychoaktywnych,
  • Zanik kontroli nad braniem narkotyków, niepomyślne próby utrzymania abstynencji,
  • Pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego czyli np.: nerwowość, potliwość, drżenie mięśni, gonitwa myśli, stany lękowe, drżenie rąk, obniżony nastrój, omamy.
  • Skupienie życia na zdobywaniu pieniędzy na środki, odurzaniu się,
  • Przyjmowanie środków odurzających pomimo poważnych skutków, np. pomimo strat w życiu prywatnym, pomimo występowania chorób somatycznych, czy zawodowym,
  • Zwiększenie tolerancji, potrzeba przyjmowania coraz większych dawek narkotyku.

 

Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii powinno być rozpoczęte tak szybko jak to możliwe. Popadanie w uzależnienie najczęściej jest stopniowe, zaś szybsze przeciwdziałanie i podjęcie odpowiednich kroków, daje lepsze prognozy, niż rozpoczęcie terapii dopiero w stadium ciężkiego uzależnienia.

Uzależnienie jest chorobą niezawinioną, nikt jej nie wybiera czy nie zamierza stać się narkomanem. Nie ma bezpiecznych narkotyków i ludzi którym nie grozi uzależnienie. Jedyną gwarancją zabezpieczającą przed narkomanią jest niezażywanie narkotyków.

 

Uzależnienie od dopalaczy

Wśród środków zaburzających świadomość, których przyjmowanie może spowodować uzależnienie, coraz bardziej popularne stają się dopalacze. W gruncie rzeczy nie różnią się one niczym od narkotyków pod względem szkodliwości, nie są jedynie wpisane na listę substancji kontrolowanych w ramach Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uzależnienie od dopalaczy jest chorobą, taką samą jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. W okresie rozwoju uzależnienia rozwijają się również psychologiczne mechanizmy uzależnienia, które nie dają dostrzec postępującej choroby.

 

Objawy uzależnienia od dopalaczy

Osoba zażywająca nie widzi negatywnych skutków następujących z brania, nieraz ignoruje skutki psychiczne, w tym uzależnienie, koncentrując się na zaburzeniach fizycznych. To, w powiązaniu z brakiem solidnej wiedzy na temat dopalaczy sprawia, że coraz więcej ludzi się od tych substancji uzależnia. Przyczynia się to do tego, że coraz więcej osób uzależnionych od dopalaczy trafia do placówek trudniących się leczeniem uzależnień. Potrzebują one takiej samej pomocy i leczenia jak narkomani czy alkoholicy.

 

Jak leczy się uzależnienie od dopalaczy?

Pierwszym krokiem, aby możliwe było leczenie dopalacze muszą być odstawione całkowicie oraz niezbędne jest uzmysłowienie sobie problemu związanego z ich zażywaniem. Oznacza to brak jakichkolwiek okresów przejściowych związanych ze zmniejszeniem ich dawek. Często specjaliści od uzależnień mówią, że jeśli sam uzależniony nie uświadomi sobie tego, że dopalacze są szkodliwe nie tylko dla niego, ale też dla jego otoczenia, nie będzie możliwe rozpoczęcie efektywnej terapii. Aby rozpocząć detoksykację, należy udać się w tym celu do szpitala lub specjalizującego się w tym ośrodka. Najlepsze skutki dają programy terapeutyczne realizowane stacjonarnie, ponieważ wtedy można osiągnąć najbardziej intensywną psychoterapię i zawsze w pobliżu znajdują się lekarze i opiekunowie gotowi do pomocy. Przeważnie prowadzone jest leczenie zarówno indywidualne, jak i grupowe i wymaga się współpracy od osoby uzależnionej. Terapia czasem trwa przez lata, aby uzyskać oczekiwany efekt.