Narkomania

Narkomania (uzależnienie od narkotyków) jest chorobą, na którą może zachorować każdy człowiek eksperymentujący ze środkami odurzającymi. Rozwój nałogu jest bardzo porównywalny u wszystkich osób nim dotkniętych. Nieleczona narkomania jest chorobą postępującą i zagraża życiu. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą nieuleczalną. Można jednak zahamować jej rozwój.

Uzależnienie od narkotyków jest źródłem wielu innych chorób, problemów emocjonalnych i zaburzeń. Kryterium rozwiązania tych słabości jest zrezygnowanie z zażywania narkotyków. Następnym warunkiem polepszenia się jakości życia człowieka uzależnionego jest psychoterapia.

Objawy uzależnienia od narkotyków

Objawy uzależnienia od narkotyków:

  • Konieczność przyjmowania substancji psychoaktywnych,

  • Zanik kontroli nad braniem narkotyków, niepomyślne próby utrzymania abstynencji,

  • Pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego czyli np.: nerwowość, potliwość, drżenie mięśni, gonitwa myśli, stany lękowe, drżenie rąk, obniżony nastrój, omamy.

  • Skupienie życia na zdobywaniu pieniędzy na środki, odurzaniu się,

  • Przyjmowanie środków odurzających pomimo poważnych skutków, np. pomimo strat w życiu prywatnym, pomimo występowania chorób somatycznych, czy zawodowym,

  • Zwiększenie tolerancji, potrzeba przyjmowania coraz większych dawek narkotyku.

Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii powinno być rozpoczęte tak szybko jak to możliwe. Popadanie w uzależnienie najczęściej jest stopniowe, zaś szybsze przeciwdziałanie i podjęcie odpowiednich kroków, daje lepsze prognozy, niż rozpoczęcie terapii dopiero w stadium ciężkiego uzależnienia.

Uzależnienie jest chorobą niezawinioną, nikt jej nie wybiera czy nie zamierza stać się narkomanem. Nie ma bezpiecznych narkotyków i ludzi którym nie grozi uzależnienie. Jedyną gwarancją zabezpieczającą przed narkomanią jest niezażywanie narkotyków.

Zadzwoń!
Mapa dojazdu