Środki psychoaktywne

Człowiek może uzależnić się nie tylko od alkoholu, ale także od innych substancji psychoaktywnych. Substancje psychoaktywne są to takie środki chemiczne, które poprzez swój wpływ na organizm człowieka wywołują zmiany w jego nastroju oraz zmieniony (zafałszowany) odbiór otaczającej go rzeczywistości. Zażywanie tych substancji wiąże się z bardzo dużą szansą uzależnienia się.

Typy środków psychoaktywnych

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza do substancji psychoaktywnych:

  • alkohol,
  • pochodne opium (np. morfina, heroina),
  • przetwory konopi indyjskich (haszysz, marihuana),
  • substancje uspokajające i nasenne (np. barbiturany, benzodiazepiny),
  • kokainę i inne substancje pobudzające (np. pochodne amfetaminy),
  • substancje halucynogenne (np. LSD, grzyby psylocybe),
  • tytoń oraz lotne rozpuszczalniki (np. kleje, aceton, TRI).

Coraz częściej można spotkać tzw. uzależnienia mieszane, gdzie obok symptomów uzależnienia od alkoholu obecne są również objawy uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z podpisanymi przez Polskę konwencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, większość z tych substancji podlega kontroli polegającej m.in. na dopuszczeniu do produkcji tylko środków stosowanych w lecznictwie, na nadzorze nad ich obrotem oraz na zakazie przewożenia ich przez granicę (oczywiście nie dotyczy to kofeiny, tytoniu i alkoholu).

Osoby przyjmujące substancje psychoaktywne zidentyfikować na podstawie objawów występujących po zażyciu danej substancji lub na podstawie objawów zespołu abstynencyjnego.

Zadzwoń!
Mapa dojazdu